Vũ Tuấn Nghĩa- Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn

Giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện, luôn hỗ trợ học viên. Chuyên ngành du lịch khách sạn được những giáo viên có kinh nghiệm truyền đạt rất hiệu quả, và hiểu được tâm lý học sinh.
Vũ Tuấn Nghĩa- Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn