VTOS LÀ GÌ VÀ VAI TRÒ CỦA VTOS TRONG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM?

VTOS là gì?

VTOS – Vietnam Tourism Occupational Skills Standard là thuật ngữ sử dụng phổ biến trong Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn. Tiêu chuẩn VTOS được thiết kế trên cơ sở phân tích những công việc cần thực hiện để hoàn tất yêu cầu của một công việc cụ thể, là thước đo đánh giá chất lượng kĩ năng nghề để có cái nhìn tổng quát về các kỹ năng cần thiết cũng như hiểu được chi tiết các bước để đám bảo hiệu quả công việc.

VTOS là gì? (nguồn: Internet)

Vai Trò của VTOS

VTOS ra đời nhằm nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam với các tiêu chuẩn khắc khe được quy định chặt chẽ, thuộc nhiều lĩnh vực chuyên biệt. VTOS là một trong những thành quả chính của Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam được xây dựng cho 13 ngành nghề ở trình độ cở bản như Nghiệp vụ Buồng, Nghiệp vụ Lễ tân, Nghiệp vụ Nhà hàng,… Tiêu chuẩn kỹ năng cho mỗi nghề được các chuyên gia quốc tế của nghề đó dự thảo. Các tiêu chuẩn được tổ công tác kỹ thuật, gồm chuyên gia thực hành trong ngành du lịch và các chuyên gia đào tạo du lịch Việt Nam rà soát

VTOS ra đời nhằm nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam (nguồn: Internet)

Đối với người lao động khi có được chứng chỉ đào tạo nghề theo tiêu chuẩn VTOS thì đó như là một chứng minh, công nhận năng lực của họ. Qua đó, người lao động thuận lợi trong việc tìm kiếm được môi trường làm việc tốt cũng như cơ hội thăng tiến, thành công cho bản thân. Tiêu chuẩn VTOS đã và đang giúp cải thiện kỹ năng nghề du lịch tại Việt Nam.