Trần Thị Thùy Dương – Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn

Được giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ, nên tôi thấy tự tin hơn trong công việc. Chương trình học không áp lực, tạo cảm giác rất thoải mái khi tham gia học tại đây, và cơ sở vật chất rất tuyệt vời.
 Trần Thị Thùy Dương – Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn