Đỗ Thanh Minh – Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn

Chương trình học rất phù hợp với chuyên ngành của học viên. Tôi có thể áp dụng những kiến thức học được tại trường trong công việc hàng ngày tự tin và tiến bộ hơn.
Đỗ Thanh Minh – Học viên khóa tiếng Anh du lịch khách sạn