SV Hutech trãi nghiệm thực tập tại Imperial School

Sau chuyến đi học được thật nhiều từ cách họ mỉm cười, cách họ chia sẻ cho đến cách họ chiêu đãi mọi thứ đều có một đích đến là khách hàng, đặc biệt anh trưởng lễ tân nói với tôi “mọi thứ phải từ tâm đến khách hàng