Chương trình Cử nhân Thực hành Quản trị Khách sạn (2 năm)

Khai giảng: 08/10/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/10/2018

Chi tiết xem tại đây