Chương trình Cử nhân Thực hành Quản trị Khách sạn (2 năm)

Khai giảng: Tháng 09/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2018

Chi tiết xem tại đây