Chương trình Cử nhân Thực hành Quản trị Khách sạn (2 năm)

Khai giảng: 09/2019

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2019

Chi tiết xem tại đây