Khóa học Education Consultant’s Familiarity Tour

Khóa học Education Consultant’s Familiarity Tour của 4 SV Saigon Tourist  và ATS – Tư vấn Du học Chuyên nghiệptrong ngày 15 – 16/11/2017 vừa qua