HALLOWEEN PARTY 2019

Ngày lễ hội Halloween 2019 được tổ chức tại IMPERIAL International Hotel College cùng với nhiều hoạt động

Trang trí “ngôi nhà chung” theo chủ đề của ngày Halloween

Tổ chức hoạt động cho sinh viên trong ngày Halloween