Guest Service Practice

Giờ thực hành môn Dịch vụ Khách hàng của sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Khách sạn tại trường Cao Đẳng Du lịch Khách sạn Quốc Tế Imperial.