Hướng dẫn Du lịch

Thuyết minh Du lịch

Phục vụ trên tàu thuỷ du lịch

Lễ tân

Phục vụ Buồng

Phục vụ Nhà hàng

Chế biến món ăn

Quản lý Khách sạn

Điều hành Du lịch và Đại lý Lữ hành

Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ