CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO TÂN SINH VIÊN

Đào tạo định hướng là hoạt động bắt buộc dành riêng cho Tân sinh viên của IMPERIAL INTERNATIONAL Hotel College bên cạnh hoạt động City tour sau lễ Khai giảng.

Cũng như các chương trình dành cho nhân viên mới, hoạt động này cung cấp cho sinh viên mới thông tin cơ bản, khái quát về Tập đoàn, nhà trường, các bộ phận và loại hình kinh doanh, các tiêu chuẩn kinh doanh và an toàn lao động, các quy định chung của trường và khách sạn.

Chương trình này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức, linh hoạt và xã hội hóa của sinh viên mới.